Hírek UK


Brexit reakciók: 16 ország lakossága körében végzett kutatás alapján

Az Ipsos 16 országban végzett felmérése bepillantást nyújt abba, miként reagáltak a Brexit-re más országok, s hogy mi következik most Nagy-Britannia és az EU számára. 

A nemzetközi online közvélemény-kutatás Belgium, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország és hét nem uniós ország (Ausztrália, Dél-Afrika, India, Japán, Kanada, Oroszország és USA) 65 év alatti felnőtt lakosa körében készült közel 13 ezer fő megkérdezésével. Mi, magyarok gondoljuk leginkább, hogy negatívan érinti a Brexit az Európai Uniót.

Az uniós országokban 58%-nyian vélik úgy, hogy az Európai Unió szempontjából az angolok kilépése rossz döntés volt, csaknem ugyanennyien, 55%-nyian állítják, hogy ez Nagy-Britanniára nézve kedvezőtlen, 50% szerint a saját országukra vonatkozóan negatív. A magyarok válaszai két megközelítésben eltérők: az átlagnál kevesebben, 49%-nyian tartják a Brexit-et kedvezőtlennek az angolokra nézve és sokan, 63%-nyian az Unió jövőjét tekintve értékelik kritikusan. A magyarok fele is úgy látja, hogy országunk szempontjából ez egy negatív végeredménnyel járó népszavazás volt. Az Unión kívüli országok lakossága kevésbé érzékeli ennek a lépésnek a negatív hatását.

Az uniós tagállamokban a válaszadók 39%-a szomorú a britek távozása miatt, s 13%-nyian örülnek ennek. Svédország polgárai a legelkeseredettebbek (48%), s a franciák a legkevésbé(25%). A magyarok 40%-át töri le a változás híre, míg 8%-nyian üdvözölték a Brexit-et.

Az EU-tagállamokban 53%-nyian állítják, hogy a Brexit negatív hatást gyakorol majd az Unió gazdaságára, 54% szerint így gyengébb lesz az Unió egésze, míg 47% szerint a kilépés következtében csökken az uniós befolyás a világban. A magyarok sokkal pesszimistábbak a Brexit hatásait illetően: 72%-uk szerint visszaveti az Unió gazdasági pozícióit, 62% ítéli meg úgy, hogy az angolok távozásával gyengül az EU, s 66% van azon a véleményen, hogy csökken az Unió befolyása a nemzetközi folyamatokra.

A dominóhatástól való félelem a népszavazás előtt 48%-os volt az EU tagállamokban, míg azt követően kevesebben, 41%-nyian félnek további kilépésektől. A brit referendumot megelőzően a magyarok 55%-a gondolta, hogy a Brexit-nek tovagyűrűző hatása lesz, a döntés után azonban már csupán 40%-nyian tartanak ettől.

Annak hatására, hogy az angolok elhagyják az EU-t, a tagállamok polgárainak 26%-a kevésbé választaná úti célként Nagy-Britanniát, a magyarok körében ez az arány 20%.

Bobby Duffy, az Ipsos Mori Társadalomkutatási Intézetének ügyvezetője:

“Sokkhatásként érte Európát és a többi országot a brit népszavazás eredményeként az Unióból való kilépésük. A fenti kutatás bizonyítja, hogy sokan már most hajlamosak megbékélni a döntéssel. Nincs általános pánikhangulat, sőt, valójában a dominóhatástól való félelem is csökkenő tendenciát mutat. Nem kétséges, hogy Európa többsége számára aggodalomra okot adó kimenetele is lehet a britek, az Unió és saját országuk szempontjából.  A felmérés szerint azonban ettől nem tartanak a tagállamok. Éppen annyira érzik lehetőségnek, mint kihívásnak.”