Ezt ajánljuk mi


Könyvajánló karácsonyra – egy magyar író életrajza

Kosztolányi Dezső (1885–1936) abban a korszakban élt, amikor a magyar történelemben egymást követték az események.

Kevés szó esik arról, hogy az írók, művészek hogyan próbáltak boldogulni az első világháború idején és az azt követő években, mit éltek át az őszirózsás forradalom és a kommün idején, mit jelentett számukra a trianoni békeszerződés, hogyan teltek a húszas-harmincas évek hétköznapjai. Arany Zsuzsanna irodalomtörténész most megjelent Kosztolányi-életrajzában nemcsak az író életútjának eseményeit követi nyomon, hanem a történelmi hátteret – annak az egyes emberek mindennapjait befolyásoló vonatkozásaival – egyaránt vázolja. Mindemellett bepillantást nyerhetünk a korabeli kávéházi életbe, a színházi világba, a napilapok szerkesztőségeibe, az irodalmi emberek között zajló csatározásokba és rivalizálásokba, a századfordulós Budapest vigalmi negyedeihez köthető kalandokba – összességében a főszereplő életének színtereibe.

De értesülhetünk Kosztolányi európai utazásairól is – járt például Firenzében, Hágában, Londonban, Párizsban, Velencében –, melyek egy része vakáció volt, másik része azonban kultúrpolitikai gesztus, miután az író rövid ideig a Magyar PEN Club elnökeként tevékenykedett.

Kosztolányi Dezsőnek korábban nem jelent meg tudományos igényű életrajza, így ez a munka hiánypótló irodalomtörténetünkben, számos új adalékkal és forrásanyaggal szolgál, minek köszönhetően az író portréja is markánsabban kirajzolódik, megszabadulván sok, az elmúlt évtizedek alatt rárakódott klisétől. Alakján keresztül pedig a kortársakról ugyancsak megtudhatunk korábban esetleg nem, vagy inkább a szűkebb szakma által ismert információkat.

„Ahogy minden esendő emberi élet, a művészlét sem a tökéletességről szól, hanem az örökös belső harcokról és a tökéletlenség vállalásáról. Noha az életrajz történetet mesél, mindeközben olyan portrét tár elénk, mely az adott személy önmagával folytatott vívódásait, döntési helyzeteinek nehézségeit mutatja be. […] Minden életrajz tükör is egyúttal: az egyén életén keresztül önmagunkat és társadalmunkat, korunkat segít jobban megérteni. »Ha egyetlen mondattal kellene meghatároznom az életrajzot, az emberi megértés művészetének hívnám és az emberi természet ünneplésének« – írja Richard Holmes. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Kosztolányi Dezső élete és munkássága számos aktuális kérdést fölvet. Vajon a 20. század első évtizedei óta más lett-e irodalom és politika viszonya? Megtalálhatja-e helyét az az alkotó, aki nem kíván szekértáborokhoz csatlakozni, hanem pusztán tehetségéhez és tudásához mérten, tisztességgel és becsülettel szellemi értékeket kíván teremteni? Vajon nemzeti klasszikusaink megítélése, befogadástörténete, kánonbeli helye mennyiben kiszolgáltatott az irodalomtudományban uralkodó kultúrpolitikai irányvonal(ak)nak? Lehet-e tisztán, ideológiamentesen bemutatni és/vagy értelmezni egy-egy életművet?” – olvasható a kötet fülszövege.