Business


Elméleti tudás és élő gyakorlat

A Turizmusmarketing esettanulmányok második kötete már várt megjelenés volt. Hasonlóan izgalmas témaköröket dolgoz fel, mint az első kötet, annak folytatásaként. Mivel az egyetemen a tantárgy két féléves, ezért nagy szükség volt a második részre.

A Deli-Gray Zsuzsa és Árva László által szerkesztett kötetet Veres Zoltán, a Pannon Egyetem egyetemi tanára, Pap Mária, a Budapest Fesztivál- és Turisztikai központ turisztika divízió vezetője, valamint Heidrich Balázs a Budapesti Gazdasági Egyetem rektora mutatta be.

„Ez a marketing sorozat is azt mutatja, hogy a magyar marketing szakma képes összefogni. Biztos vagyok benne, hogy a Marketing Szakkönyvtár értékes darabja lesz a könyv.” – emelte ki Veres Zoltán.

„Jólesően sokszínű ez a könyv, amelynek szerkesztéséhez már kellett kreatív írói véna is. A hazai és külföldi példákon alapuló esettanulmányok jól követik a turizmusban bekövetkezett változásokat az elmúlt évek során.”

Pap Mária, aki Bán Teodóra üzenetével érkezett, elmondta:

„A kötetet összeállító neves szerzők mindannyian tevékeny formálói a magyar turizmusnak, úgyhogy a legautentikusabb tanítómesterek a felnövekvő nemzedék számára. A tanulmánykötet további érdeme, hogy átfogja, tárgyalja az összes fontos turisztikai terméket, a kulturális turizmustól egészen az egészségturizmusig. Nagy erénye a könyvnek, hogy papír alapú, és kézbe lehet fogni.”

A könyv szerkesztője, Deli-Gray Zsuzsa, az ESSCA Magyarország Alapítvány igazgatója és professzora elmesélte, hogy a könyv első kötete egy időben született a kisfiával. Nagyon örült, amikor 2016-ban felkérték a második rész összeállítására. Azt azonban a könyv megjelenéséig titokban tartotta, kik a második kötet szerzői, így ők is csak a könyvbemutatón találkoztak egymással.

„Büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan könyvet sikerült Árva László professzor kollégámmal együtt szerkeszteni, amelyik nemcsak az egyetemeken és főiskolákon, hanem a gazdasági élet több területén hasznos lesz." –mondta a szerkesztő..

A kötet előszavából:

,,A Turizmusmarketing esettanulmányok tankönyv első kötete 2010-ben jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában. A könyv elkészítésével a szerzők célja az volt, hogy interdiszciplináris megközelítéssel feldolgozható, aktuális tárgykörű esettanulmányokat adjanak a turizmus és a marketing szakon hallgató diákok kezébe.

Az oktatók és a hallgatók visszajelzései alapján az esettanulmányok szemináriumi keretek közötti feldolgozása jelentősen támogatta a diákok elemző és szintetizáló készségét, valamint több tudományterület szempontjait együttesen figyelembe vevő problémamegoldó kompetenciáját.

Mivel a tankönyv egy félévre elegendő számú esettanulmányt tartalmazott, 2016-ban felmerült annak az igénye, hogy egy újabb kötettel még egy szemesztert lefedő, további esettanulmányok váljanak elérhetővé és elemezhetővé a diákok számára. A kötet elején a turizmusmarketing egyik újabb irányzata, a posztmodern turizmusmarketing kerül a fókuszba.

A szerzők az esettanulmányok készítése során figyelembe vették azt a szempontot, hogy a tanulmányokban tárgyalt turizmusmarketing kérdéskörök mind marketing, mind pedig turizmus oldalról külön-külön is megközelíthetőek és elemezhetőek legyenek, ám az esettanulmányok megírásának az elsődleges célja az volt, hogy a diákok interdiszciplináris elemző képességét és készségét fejlesztő szemináriumi tananyag készüljön.

A Turizmusmarketing esettanulmányok tankönyv második kötete BSc és MSc képzésben részt vevő turizmus és marketing szakos diákok számára készült,…– az első kötethez hasonlóan – gyakorló szakemberek munkáját is támogathatják.” (Deli-Gray Zsuzsa)

Forrás: turizmusonline, Akadémia Kiadó, Turizmusmarketing esettanulmányok II.