Sport


Sportmarketing – hosszú távú programok elaprózott akciók helyett

Piacismeret és az érintettek érdekeinek tudatos összerendezése lehet az első lépés. Továbbra sem áll rendelkezésünkre teljes körű adat, hogy mekkora a hazai sportmarketing és sportszponzorációs piac tényleges mérete.

Valamint, hogy milyen trendek és tendenciák láthatók a magyar sportmarketing piacon. Ugyanakkor a terület fejlődése elvitathatatlan, lendületét jól mutatja, hogy hazánkba évről évre egyre több nemzetközi sportesemény érkezik. Kiemelkedő lehetőséget jelentnek a sportiparágban szereplő, az egyéb területeken működő márkák és vállalatok számára, hogy mind a sporteseményeken, vagy a sportolókkal való együttműködésen keresztül megkülönböztessék magukat és jelentőségteljes kapcsolatot alakítsanak ki a fogyasztóikkal.

2019-ben Magyarországon kerülnek megrendezésre az öttusa, a vívó, a kajak-kenu és az asztalitenisz világbajnokságok. Emellett az idei esztendőben Budapest tölti be az Európa Sportfővárosa szerepet, ez által még több sportesemény fog megvalósulni főváros szerte. Továbbá 2023-ban az atlétikai vb rendezésének jogát is elnyerte Budapest.

A Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) Sportmarketing Tagozata 2018 év végén, a Marketing Summit konferencián résztvevő marketinges döntéshozók véleményével kiegészítve, alkotott képet a sportmarketing piacról, hogy milyen tevékenységet folytatnak jelenlegi cégükkel a sportpiacon.

A nem reprezentatív adatokból kiderült, hogy a kitöltők mindössze 4%-a folytat jelenleg is bármiféle sportmarketing, sportszponzorációs tevékenységet, amelyre az éves kommunikációs büdzséjük 5-10%-át szánják. A sportpiacon tevékenykedő vállalatok többsége közepesen sikeresnek és sikeresnek, valamint túlnyomó részt könnyen kivitelezhetőnek tartja a sportmarketing tevékenységét. Túlnyomó részt márkaépítés céljából és a piaci pozíciójuk megerősítése, ismertségük növelése okán folytatnak. Többségük sportszervezetekkel, sportolókkal és sporteseményekkel működik együtt, alkalmi promóciós jelleggel. A jelenleg sportszponzorációs tevékenységet nem folytató válaszadók 30%-a tartja elképzelhetőnek, hogy a jövőben folytasson ilyesfajta tevékenységet. Többségük sportszervezetekkel és sportmédiumokkal való együttműködésben tervez, hosszabbtávú és alkalmi kooperáció formájában. A válaszadók többsége márka- és imidzsépítés, valamint célcsoport és célpiac bővítés céljából lenne jelen a sportpiacon.

Január közepén az MMSZ két meghatározó tagozata a Sportmarketing Tagozat és a Marketing Döntéshozók Klubja egy közös sportmarketing workshopot szervezett, hogy megvitassák, milyen lehetőségeket, fejlődési pontokat látnak kívánatosnak hazánkban a sportmarketing területén a top marketinges döntéshozók.

Az MMSZ Sportmarketing Tagozata küldetésének tekinti, hogy katalizátor szerepet töltsön be a magyar sport és sportmarketing piacon, és edukatív tevékenysége révén hozzájáruljon a szakterület fejlődéséhez, a piaci szereplők közötti párbeszéd elindításához. Nagy László, a Sportmarketing Tagozat elnöke a bevezető beszédében elmondta „A sport finanszírozás egyik fontos ékköve a sportszponzoráció, és minél fejlettebb egy gazdaság ez annál jelentősebb szerepet kap. Sajnos hazánkban nincs, és szándék sem mutatkozik egyelőre a sportmarketing és azon belül is a sportszponzorációs piac méretének, átlagos tranzakciós értékének, fejlődési irányának, stratégiájának megismerésére. Épp ezért tartjuk fontosnak a marketing szakemberek, a vállalati szektor minél erősebb és egységesebb jövőképét ezekben a kérdésekben képviselni az akadémiai és kormányzati szereplők felé, hogy együtt és egyetértésben tudjunk ezekben a kérdésekben pozitív irányban előrelépni a jövőben. Ennek első feltétele az olyan találkozók szervezése, mint ez a workshop a marketing szakma hazai kiválóságaival.”

A workshop célja volt a fentiek tükrében egy közös állásfoglalás kialakítása, valamint olyan tényezők közös megfogalmazása, amelyek 2019-ben jellemzőek lesznek a hazai sportmarketing piacra, valamint, mely tényezőkre érdemes odafigyelni a hazai sportpiac szereplőinek:

 

1.Szponzorációban rejlő lehetőségeket a cégek eddig kevésbé használták ki, gyakran egyfajta kötelezően elvégzendő feladatként élték meg azt.

 

2.Ma ugyanakkor látható, hogy a TAO változás komoly lehetőségeket is hordoz magában mind a vállalati, mind a sportiparági szereplők oldaláról.

 

3.Ezek alapján megért a helyzet arra, hogy a vállalatok egyre tudatosabban használják a sportmarketinget, mint eszközt - többek között a márkaépítés és PR értéket is felismerve benne.

 

4.A lehetőségek kiaknázása ugyanakkor az adott fogyasztási piac, motivációkra épülő ismeretét feltételezi. 

 

5.A megalapozott sportszponzoráció, illetve sportmarketing kampányok azonban képesek lehetnek arra, hogy valós értéket és érdemi kapcsolatot jelenítsenek meg a márkák és a fogyasztóik között.

 

Ahogyan Katona Norbert, az MMSZ Döntéshozói Klubjának vezetője összegezte: kitapintható az igény a megbízói oldalon olyan marketing eszközök és alkalmazások fellelésére, amelyek direkt reklámoknál hatékonyabb módon képesek az adott márka fő jellegzetességeinek megjelenítésére. Lényegesnek tűnik, hogy valamennyi szereplő megtalálja a számítását: elégedett legyen a sportoló, a támogató és persze maga a fogyasztó is! Ezért egyre inkább nem elaprózott akciókban, hanem hosszútávú, vonzó, társadalmi célú, az egész nemzetet megmozgató programokban célszerű gondolkodni a szakembereknek.