Szakértők


Arany Zsuzsanna - Irodalom

Arany Zsuzsanna - Irodalom profile image

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett magyar és esztétika szakon. 2004-ben szerezte meg doktori fokozatát összehasonlító irodalomtudományból. Disszertációjának témája a Gonosz-filozófia angolszász irodalmi művekben való megjelenésének vizsgálata volt. Évek óta foglalkozik Kosztolányi Dezső munkásságával, részt vett az MTA által támogatott kritikai kiadás előkészítésében is. Közreadta Kosztolányi halálos ágyán írt, kéziratban maradt följegyzéseit. Több könyve jelent már meg, és számos tanulmányt közöl(t) irodalmi folyóiratokban. Jelenleg Kosztolányi kétkötetes életrajzán dolgozik. Fontosnak tartja, hogy az irodalom és az irodalomtörténeti kutatások eredményei minél szélesebb körben ismertté váljanak. A We! Magazine-ban való szereplését ezenkívül az is motiválja, hogy írásaival megpróbálja áthidalni a szakadékot a tudományos és a népszerűsítő jellegű műfajok között.