Tudnivalók


Önkormányzati adó, brit kiadásban

A lakbér és előleg párosa után még egy állandó kiadással kell számolni a havi rezsi mellett, mégpedig a council tax azaz önkormányzati adó képében.


Az Egyesült Királyságban a rezsi és egyéb havi költségek mellett még egy plusz adóval szembesülhetünk, ami Magyarországon a szemétszállítást, közterület rendben tartást és közvilágítást jelenti, habár az angoloknál jóval több mindenre fordítják a council tax-ot azaz önkormányzati adót.

A befizetett havi járulékból a szemétszállításon és a közterületeket, utakat érintő karbantartásokon túl tartalmazza a CCTV telepítést, közösségi helyek fenntartását és létrehozását, a biztonsági szint növelését, szociális ellátást, az idősek támogatását valamint a helyi hatóságok, azaz a rendőrök, tűzoltók patronálását.

Az önkormányzati adót mindig az adott lakás paraméterei és értéke alapján számítják ki. Értelemszerűen az olcsóbb árfekvésű sávba tartozó lakások bérlői, tulajdonosai kevesebbet, míg a drágább házak birtokosai többet fizetnek.

Akárcsak a lakhatásnál, úgy az adózásnál is lehet segélyt, támogatást kérni. A council tax alól az összes olyan háztartás mentesül, ahol 18 év alatti személyek laknak, vagy tanulók, fegyveres szervezetek tagjai. Az adó alól szintén felmentést kap az a lakás, ami üresen áll legfeljebb 12 hónapig, és abban az esetben is van fél év türelmi idő, ha haláleset törtét. Ilyenkor a hagyatéki tárgyalás végéig, maximum 6 hónapig nem kell adót fizetni a lakás után, ha az üresen áll.

Támogatásra azok a személyek és háztartások jogosultak, ahol alacsony jövedelemből kell gazdálkodni, vagy ahol a lakás üresen áll. Ez esetben 10-50 százalék támogatás jár, míg az egyedülálló lakásfenntartó 25 százalék adótámogatásra jogosult. A bútorozott nyaralók után 10 százalék adókedvezmény jár, illetve a fogyatékossággal élő személyek is kapnak támogatást.

Az önkormányzati adót, akárcsak a számlákat, havonta kell befizetni, de aki egyben szeretné letudni, az márciusban megteheti. Az elmulasztott adóbefizetést a fizetésből levonhatják, esetleg jogi útra is terelhetik az ügyet.